menu

Boekhouder

Een boekhouder doet simpel gezegd je boekhouding. Oftewel, zijn taken en werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van de inkomsten en uitgaven van een onderneming. Hij regelt de administratieve zaken. Indien nodig zelfs inclusief het betalen van de maandelijkse rekeningen. Het uiteindelijke doel van een boekhouder is om overzicht te houden in jouw financiële positie.

BoekhouderHet is niet moeilijk om boekhouder te worden, want in tegenstelling tot de accountant is dit geen beschermd beroep. Als je het wilt worden, kun je dus simpelweg jezelf vandaag al zo presenteren. In principe mag iedereen die van het boekhouden zijn werk wil maken zich boekhouder noemen, maar dat wil niet zeggen dat de taken voor iedereen zijn weggelegd. Welke werkzaamheden voert een boekhouder zoal uit?

Taken van een boekhouder

Het factureren doen veel ondernemers zelf, maar verder besteden ze hun administratie uit aan een boekhouder. Die houdt vervolgens de boeken bij van alle financiële transacties, hij verifieert de nauwkeurigheid van alle op financiën betrekking hebbende documenten en hij stelt financiële verslagen, zoals de jaarrekening of het jaarverslag, samen over bepaalde periodes.

Van oudsher verzamelt een boekhouder ook de inkomende en uitgaande facturen en houdt hij bij welke daarvan zijn voldaan. Tegenwoordig worden deze werkzaamheden veelal overgenomen door een digitaal boekhoudprogramma, dat vooral gericht is op ondernemers zelf. De taken van de boekhouder veranderen hierdoor naar een controlerende functie. Daarnaast schakelen veel ondernemers hem in voor de aangiftes van de omzet- en inkomstenbelasting.

Advisering in toenemende mate een kerntaak

Advies behoorde altijd al tot een boekhouder’s werkzaamheden, maar met de komst van goede software is zijn functie nog verder richting de advisering opgeschoven. Dat advies kan direct boekhoudkundig zijn, zoals advies op het gebied van debiteurenbeheer of fiscale zaken. Maar daarnaast wordt er steeds vaker meegedacht met de ondernemer en advies gegeven op zaken als medewerkerssalarissen, liquiditeit of andere kerncijfers.

Ook adviseren boekhouders steeds vaker bij mogelijke subsidies, samenwerkingen of investeringen. Vaak specialiseren kantoren zich op één van deze gebieden, en werken boekhouders samen met andere specialisten om zo een unieke positie in de markt te kunnen krijgen. Op dat vlak concurreert hij steeds meer met de accountant, voor wie advisering echt een van de hoofdwerkzaamheden is geworden.

Hoeveel boekhouders zijn er in Nederland?

Het is lastig te bepalen hoeveel boekhouders er precies zijn in Nederland. Dit komt omdat niet iedereen zichzelf deze functieomschrijving geeft. Zo zijn er ook fiscalisten, administratief medewerkers, en financieel specialisten actief. De werkzaamheden overlappen soms, wat het moeilijk maakt om er een exact cijfer aan mee te geven. Wel is duidelijk dat het aantal is gedaald met de opkomst van online boekhoudprogramma’s.

Hierdoor is het factureren gemakkelijker geworden waardoor steeds meer bedrijven de facturatie zelf in eigen huis uitvoeren. Advisering compenseert dit maar deels. In november 2015 schatte ING het aantal boekhouders op zo’n honderdduizend. Daarmee was destijds in tien jaar tijd het aantal gehalveerd ten opzichte van 2005, terwijl het aantal accountants juist verdubbelde van vijftigduizend naar bijna honderdduizend. Steeds meer boekhouders laten zich omscholen tot accountant zodat ook het gevorderde advies- en controlewerk mogelijk is.

Wat verdient een boekhouder?

In deze branche kunnen de salarissen flink van elkaar verschillen. Het uurloon is sterk afhankelijk van of je een zelfstandige boekhouder inhuurt of eentje van een groot administratiekantoor. Volgens Loonwijzer verdient een hbo afgestudeerde boekhouder met tien jaar werkervaring in een bedrijf met minder dan honderd werknemers per uur zo’n 18 á 19 euro (op basis van een 38-urige werkweek).

Hoe wordt iemand boekhouder?

Als je boekhouder wilt worden dan kun je daar vandaag nog mee beginnen. In principe mag iedereen zich boekhouder noemen, want er bestaat hier geen wettelijke regeling voor. Wil je het vak toch via de reguliere weg (dat wil zeggen via hogeschool-opleidingen) eigen maken, dan kan dat bijvoorbeeld op MBO vier-niveau (administrateur) of hbo-niveau (bachelor). Een opleiding op boekhoudkundig gebied kan onder andere gevolgd worden aan de LOI, Multididact, NCOI Opleidingsgroep, NTI of Scheidegger Opleidingen.

Aangezien iedereen dus boekhouder kan worden, proberen sommigen zich te onderscheiden door zich aan te sluiten bij een beroepsinstelling. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar kan wel helpen een twijfelende klant over de streep te trekken.