menu

Boekhouder

Een boekhouder doet simpel gezegd je boekhouding. Oftewel, hij houdt je kosten en inkomsten bij. Hij regelt je administratieve zaken, waaronder het betalen van de maandelijkse rekeningen. Het uiteindelijke doel van een boekhouder is om overzicht te houden in jouw financiële positie.

In tegenstelling tot de accountant is boekhouder is geen beschermd beroep, in principe kan iedereen zich dus boekhouder noemen. Maar dat wil niet zeggen dat de taken voor iedereen zijn weggelegd. Wat moet je namelijk kunnen als boekhouder?

Taken van een boekhouder

Veel ondernemers besteden hun administratie uit aan een boekhouder. Die houdt vervolgens de boeken bij van alle financiële transacties, hij verifieert de nauwkeurigheid van alle op financiële betrekking hebbende documenten en hij stelt financiële verslagen samen over bepaalde periodes.

Van oudsher verzamelt een boekhouder de inkomende en uitgaande facturen en houdt hij bij welke daarvan zijn voldaan. Tegenwoordig worden deze werkzaamheden veelal overgenomen door een digitaal boekhoudprogramma, dat vooral gericht is op ondernemers zelf. De taken van de boekhouder veranderen dan naar een controlerende functie. Daarnaast schakelen veel ondernemers een boekhouder in voor de aangiftes van de omzet- en inkomstenbelasting.

Wat verdient een boekhouder?

In deze branche kunnen de salarissen flink van elkaar verschillen. Het uurloon is sterk afhankelijk van of je een zelfstandige boekhouder inhuurt of eentje van een groot administratiekantoor. Volgens Loonwijzer verdient een hbo afgestudeerde boekhouder met tien jaar werkervaring in een bedrijf met minder dan honderd werknemers per uur zo’n 18 á 19 euro (op basis van een 38-urige werkweek).

Hoe wordt iemand boekhouder?

Laten we voorop stellen dat in principe iedereen zich boekhouder mag noemen, want er bestaat hier geen wettelijke regeling voor. Wil je het vak toch via de reguliere weg (dat wil zeggen via hogeschool-opleidingen) eigen maken, dan kan dat bijvoorbeeld op MBO vier-niveau (administrateur) of hbo-niveau (bachelor). Een opleiding op boekhoudkundig gebied kan onder andere gevolgd worden aan de LOI, Multididact, NCOI Opleidingsgroep, NTI of Scheidegger Opleidingen.

Aangezien iedereen dus boekhouder kan worden, proberen sommigen zich te onderscheiden door zich aan te sluiten bij een beroepsinstelling. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar kan de boekhouder in kwestie wel helpen een twijfelende klant over de streep te trekken.