menu

Penningmeester

Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het bestuur van een stichting, vereniging of commissie. Een penningmeester beheert de financiën van deze organisatie. Daarnaast bepaalt hij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij het beleid naar een financieel overzicht.

De taken van een penningmeester?

Aangezien de penningmeester verantwoordelijk is voor alle inkomsten en uitgaven, is het belangrijk dat hij beschikt over een goed financieel inzicht. Hij werkt meestal met een boekhoudprogramma en onder zijn takenpakket vallen onder meer het beheren van de rekening en de kas van een organisatie, het maken van periodieke begrotingen, het maken van financiële verslagen zoals jaarverslagen of jaarrekeningen aan het einde van bepaalde periodes, het afsluiten van relevante verzekeringen, het tekenen van betaalopdrachten en het bijwonen van vergaderingen.

Welke kwaliteiten heeft een penningmeester?

In theorie zou iedereen het kunnen worden, want het is geen beschermde functie. Maar om de rol te vervullen is het handig als je naast een goed financieel inzicht beschikt over organisatievermogen, enige bestuurlijke ervaring hebt en bekend bent met geautomatiseerde systemen. Bij grotere organisaties, waar regelmatig grote geldbedragen in omgaan, is het niet ongebruikelijk dat er aan de penningmeester gevraagd wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen overleggen.

Is er een vergoeding?

Bestuurders van een organisatie mogen net als andere vrijwilligers een vergoeding voor hun onkosten vragen. Daarnaast kan er een vergoeding worden betaald voor het vervullen van de functie. De vergoeding kan worden uitgekeerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van een vast bedrag. Voor de laatste vorm heeft de Belastingdienst een (maximum)bedrag vastgesteld van 150 euro per maand en 1500 euro per kalenderjaar. Wanneer de werkzaamheden als vrijwilliger worden vervuld en de vergoeding de bovenstaande bedragen niet overschrijdt, dan is de tegemoetkoming onbelast en hoeft de Belastingdienst hiervan niet op de hoogte te worden gesteld. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van alle vergoedingen, dus inclusief reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding in het geval van een sportvereniging.

Ook is het mogelijk dat de penningmeester een dienstverband aangaat met de vereniging, alhoewel dit in de praktijk niet erg gebruikelijk is.