menu

Jaarrekening

De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Dit jaarlijkse overzicht bestaat uit een balans, een resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een accountantsverklaring. 

Jaarrekening opstellen: verplichte inhoud van het financieel jaaroverzichtJe bent verplicht om de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren.

Wat moet er in een jaarrekening staan?

De jaarrekening biedt in de meeste gevallen een jaaroverzicht en bestaat minimaal uit drie hoofdzaken:

  1. Balans
  2. Resultatenrekening en kasstroomoverzicht
  3. Toelichting vanuit het bestuur of directie op bovenstaande zaken

In de meeste gevallen worden bovenstaande drie zaken aangevuld met een accountantsverklaring. Soms zijn er ook aanvullende zaken verplicht. Op de website van de Kamer van Koophandel staat vermeld wat er allemaal precies in de jaarrekeningen moet worden opgenomen.

Over het algemeen geldt: hoe groter je bedrijf, hoe meer onderdelen je jaarrekening bevat. Zo zijn een uitgebreide toelichting en een jaarverslag niet verplicht bij kleine ondernemingen, maar wel bij middelgrote en grote bedrijven. En voor rechtspersonen als de bv of nv is een controle in de vorm van een accountantsverklaring verplicht.

Wat kost het opzetten van een jaarrekening?

Een jaarrekening kan en mag je zelf opstellen. De verplichte accountantsverklaring betekent dan alleen dat de jaarrekening is goedgekeurd door een accountant. Ook bij een besloten vennootschap kun je hem dus wel zelf opstellen, als je hem maar laat controleren. Je kan het natuurlijk ook uitbesteden. Voor een eenmanszaak betaal je enkele honderden euro’s voor het opstellen van een jaarrekening, als bv gaat het bedrag al snel richting de duizend euro.

Software waarmee je een jaarrekening opstelt

Jaarrekening opstellen: waarmee?
Jaarrekening opstellen: waarmee?

In theorie kun je een jaarrekening maken met Word en Excel, of zelfs handmatig schrijven op papier. Maar dat is zeker niet aan te raden! Vaak moet de jaarrekening worden gedeponeerd of gedeeld met andere betrokkenen. Daarnaast is een foutje dan wel erg snel gemaakt.

Grotere boekhoudprogramma’s, die ook gebruikt worden door grotere organisaties, bieden meestal standaard een oplossing om het jaaroverzicht mee te maken. Bij kleinere pakketten is dat lang niet altijd het geval. Dan is het meestal handiger om het maken van het overzicht over te laten aan een boekhouder of accountant, die hiervoor wel geschikte software heeft.

Wat heb je aan een jaarrekening?

Los van het feit dat het opstellen en deponeren van een jaarrekening in veel gevallen dus verplicht is, kan je ook wat hebben aan dit financiële eindverslag. Het geeft namelijk inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Door gebruik te maken van bepaalde ratio’s kun je nagaan hoe je bedrijf presteert. Het jaarverslag geeft een goed overzicht van hoe je bedrijf op dat moment presteert.

Zo geeft de solvabiliteitsratio bijvoorbeeld aan wat de verhouding is tussen het eigen en vreemd vermogen. En met behulp van de balans, die onderdeel is van de jaarrekening, kun je de current ratio uitrekenen, oftewel of op welke hoogte kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden met de beschikbare bezittingen.