menu

Jaarrekening

De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Dit jaarlijkse overzicht bestaat uit een balans, een resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een accountantsverklaring.

Je bent verplicht om de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren.

Wat moet er in een jaarrekening staan?

Op de website van de Kamer van Koophandel staat vermeld wat er allemaal precies in de jaarrekeningen moet worden opgenomen. Over het algemeen geldt: hoe groter je bedrijf, hoe meer onderdelen je jaarrekening bevat. Zo zijn een uitgebreide toelichting en een jaarverslag niet verplicht bij kleine ondernemingen, maar wel bij middelgrote en grote bedrijven. En voor ‘kleine’ rechtspersonen is een accountantsverklaring niet verplicht.

Wat kost het opzetten van een jaarrekening?

Een jaarrekening kan en mag je zelf opstellen, mits je ‘klein’ genoeg bent, maar je kan het natuurlijk ook uitbesteden. Voor een eenmanszaak betaal je enkele honderden euro’s hiervoor, als BV gaat het bedrag al snel richting de duizend euro.

Wat heb je aan een jaarrekening?

Los van het feit dat het opstellen en deponeren van een jaarrekening in veel gevallen dus verplicht is, kan je ook wat hebben aan dit financiële eindverslag. Het geeft namelijk inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Door gebruik te maken van bepaalde ratio’s kun je nagaan hoe je bedrijf presteert.

Zo geeft de solvabiliteitsratio bijvoorbeeld aan wat de verhouding is tussen het eigen en vreemd vermogen. En met behulp van de balans, die onderdeel is van de jaarrekening, kun je de current ratio uitrekenen, oftewel of op welke hoogte kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden met de beschikbare bezittingen.