menu

BTW-aangifte

Als ondernemer moet je perodiek – meestal ieder kwartaal – btw-aangifte doen. Btw staat voor ‘belasting over de toegevoegde waarde’ en is dus hetzelfde als de omzetbelasting. Hoe doe je btw-aangifte, hoe bereken je het btw-bedrag en wanneer betaal je?

Wanneer doe je btw-aangifte

Helemaal waar is het niet, dat je als ondernemer ieder kwartaal aangifte moet doen. Er zijn namelijk uitzonderingen op deze tijdvakken. Als je namelijk meer dan 15.000 euro btw per kwartaal betaalt mag je maandelijks je btw-aangifte doen. Betaal je jaarlijks minder dan 1.883 euro aan btw dan mag je het jaarlijks doen. Betaal je in een jaar minder dan 1.345 euro aan btw, dan hoef je als kleine ondernemer helemaal geen btw te betalen. Zie voor meer informatie hierover ons artikel over de mogelijke vrijstelling bij de KOR (kleineondernemersregeling).

Daarnaast kan het zijn dat de belastingdienst je verplicht om vaker aangifte te doen, indien je de btw-aangiftes te laat of niet hebt ingediend, of te laat hebt overgemaakt. De eerste keer kom je vaak weg met een waarschuwing, maar bij een tweede keer of ernstige overtreding kunnen daarbij ook boetes worden uitgedeeld.

Wanneer moet de omzetaangifte binnen zijn

Je btw-aangifte dient bij de belastingdienst binnen te zijn, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de periode waarover jij aangifte doet. Voorbeeldje: als je aangifte doet over het eerste kwartaal (januari tot maart) dan moet je aangifte voor 30 april bij de belastingdienst binnen zijn. Maar ook hierin is weer een uitzondering. Doe je namelijk de aangifte maar één keer per jaar dan moet de aangifte voor 1 april van het jaar daarop binnen zijn. Voorbeeldje: als je de aangifte doet over het jaar 2011 dan dient de aangifte uiterlijk op 1 april 2012 bij de belastingdienst binnen te zijn.

Hoe doe je btw-aangifte

Sinds 2012 ben je verplicht om digitaal aangifte te doen bij de belastingdienst. Dit hoeft niet per se via de website, maar kan ook met speciale aangiftesoftware. Op de site van de belastingdienst lees je hoe je je btw-aangifte invult en verstuurt.

Hoeveel btw moet je betalen

Tijdens je aangifte bereken je zelf hoeveel btw je aan de belastingdienst moet afdragen. Als het goed is heb je in je administratie bijgehouden hoeveel btw je hebt verrekend aan je klanten en hoeveel btw je zelf hebt betaald aan leveranciers. Het verschil hiertussen is simpel gezegd de btw die je betaalt aan de belastingdienst of juist van ze terugkrijgt. Voor meer informatie over hoeveel btw je moet betalen, kijk je op de site van de belastingdienst. In een aantal denkbare gevallen betaal jij echter niet de btw, maar de ondernemer aan wie je diensten of goederen levert. Je verlegt dan als het ware de btw naar die ondernemer. Dit wordt ook wel de verleggingsregeling genoemd.

Let er bij het opgeven van je btw-aangifte op dat wanneer je zaken doet in het buitenland je vaak ook intracommunautaire aangifte moet doen.